(Η αμερικανική αδυναμία οδηγεί την Δύση, σε φαινόμενα ενδοφαγίας και στην αυξανόμενη πιθανότητα ενός αιφνιδιαστικού πλανητικού πολέμου).

 


 

 
 
 
 
 
Οι αντιπαραθέσεις, που εκδηλώνονται και οι οποίες θα εξακολουθήσουν να εκδηλώνονται, με ολοένα και μεγαλύτερη ένταση, στην παγκόσμια σκηνή και οι οποίες, όσο περνούν τα χρόνια, πρόκειται να επικεντρωθούν, στην κεντρική αντιπαράθεση, ανάμεσα, στις Η.Π.Α. και την, ραγδαία, ανερχόμενη Κίνα και ευρύτερα, ανάμεσα, σε αυτό που αποκαλούμε Δύση και τον κινεζικό δράκοντα, είναι σαφές ότι, για να μπορέσουν να υπάρξουν, απαιτούν, από τις αντιπαρατιθέμενες δυνάμεις και την ύπαρξη της ανάλογης οικονομικής υποδομής, η οποία να μπορεί να στηρίξει αυτές τις αντιπαραθέσεις. Αυτή η οικονομική υποδομή των μεγάλων δυνάμεων είναι που θα μας απασχολήσει, στο παρόν δημοσίευμα.
 
Όσον αφορά την κεντρική αντιπαράθεση, ανάμεσα, στην ανερχόμενη Κίνα και στις Η.Π.Α., των οποίων η πλανητική πρωτοκαθεδρία, όχι, μόνο, απειλείται, αλλά, σε πολύ σημαντικούς τομείς, έχει καταρριφθεί από το Πεκίνο, το οποίο έχει υπερσκελίσει την Ουάσινγκτων, οι αριθμοί είναι αμείλικτοι και πολύ αποθαρρυντικοί και απογοητευτικοί, για την αμερικανική υπερδύναμη.
 
Έτσι, αναφερόμενοι, σε όρους υλικής παραγωγής η Κίνα είναι η πρώτη δύναμη, στον πλανήτη, αφού,  το Πεκίνο έχει ξεπεράσει την Ουάσινγκτων, στην, κατά κεφαλήν, παραγωγή πάρα πολλών προϊόντων, όπως, το τσιμέντο, το αλουμίνιο, τον χάλυβα, τα θαλάσσια αλιεύματα, την πατάτα και πολλά άλλα, ενώ σε άλλα, όπως τα αυτοκίνητα, την ηλεκτρική ενέργεια, τα κρέατα και άλλα, η Κίνα, αν και δεν είναι πρώτη, ως προς την, κατά κεφαλήν, παραγωγή, έχει, όμως την παγκόσμια πρωτιά, σε επίπεδο όγκων παραγωγής.
 
Για να καταλάβουμε, για ποιό πράγμα μιλάμε, χρήσιμο είναι να δούμε το μέγεθος των πληθυσμών των δύο χωρών, προκειμένου να αντιληφθούμε την, ήδη, παρούσα μειονεκτική θέση των Η.Π.Α., αλλά και την μελλοντική επιδείνωση της θέσης τους, σε σχέση, με την Κίνα, στο μέλλον και μάλιστα, πριν, ακόμα, περάσουν 10 χρόνια, εάν οι τωρινές τάσεις, στο διεθνές στερέωμα, συνεχίσουν να είναι αυτές, που είναι, στις ημέρες μας. 
 
Με έναν πληθυσμό, ο οποίος ανέρχεται, τον Ιούλιο του 2018, σε υπολογιζόμενους 1.384.688.986 κατοίκους, η Κίνα υπερέχει, συντριπτικά, έναντι των Η.Π.Α., οι οποίες, στο ίδιο χρονικό διάστημα, μόλις φθάνουν, στους υπολογιζόμενους 329.256.465 κατοίκους (με δεδομένο, μάλιστα, το γεγονός ότι η Κίνα υπερβαίνει, κατά 30%, ολόκληρο των πληθυσμό των χωρών του δυτικού στρατοπέδου). Με δεδομένη την μεγάλη υπέροχή της Κίνας, σε επίπεδο όγκων παραγωγής και ιδίως, σε επίπεδο της κατά κεφαλήν, παραγωγής, γίνεται αντιληπτό ότι, όχι πολύ αργά, από σήμερα, ο κινεζικός γίγαντας θα αφήσει πίσω του - και μάλιστα, πολύ πίσω του - την αμερικανική υπερδύναμη.
 
Με δεδομένη αυτή την δυσμενή, για τις Η.Π.Α., κατάσταση, σε επίπεδο υλικής παραγωγής, είναι σαφές ότι τα πράγματα και στο επίπεδο της ακαθάριστης συνολικής παραγωγής, στην οποία συμπεριλαμβάνονται, πέραν της υλικής παραγωγής και ο τομέας των υπηρεσιών είναι, ήδη, δυσμενή, για την Ουάσινγκτων και φυσικά, οι μέλλουσες εξελίξεις, εάν και εφ' όσον αυτές δεν ανακοπούν, πρόκειται να είναι πολύ δυσμενέστερες.
 
(Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, στο στρατόπεδο των Δυτικών, ενώπιον αυτής της κατάστασης, έχουν αρχίσει τα φαινόμενα της ενδοφαγίας, αφού η Ουάσινγκτων, προκειμένου να συγκρατήσει τις δυνάμεις, απέναντι στην Κίνα, έχει στραφεί, κατά των συμμάχων της, στην "Ευρωπϊκή Ένωση", στον Καναδά και στην Ιαπωνία, με αποτέλεσμα, στο τέλος του 2018 και στις αρχές του 2019 να αυξήσει την δική της βιομηχανική παραγωγή, κατά 3,5%, βυθίζοντας την αντίστοιχη βιομηχανική παραγωγή των συμμάχων της, κάτω από το 0% και κατά, μέσον όρο, στις δυτικές χώρες, κατά 1,5%, ενώ η Κίνα, στο ίδιο χρονικό διάστιημα αύξησε την δική της βιομηχανική παραγωγή, κατά 5,3%).
 
Έτσι το κινεζικό ΑΕΠ, αποτιμούμενο, στο επίπεδο της ισοδυναμίας των αγοραστικών δυνάμεων, το οποίο επίπεδο μετράει το πραγματικό και ενεργό μέγεθος του ΑΕΠ κάθε χώρας, όπως πολλές φορές έχουμε γράψει, ξεπερνάει, ήδη, από το 2014, κατά πολύ το αμερικανικό ΑΕΠ, με μια σαφέστατη τάση διεύρυνσης, από έτος, σε έτος της απόστασης, που χωρίζει τις δύο χώρες. Ας δούμε τα σχετικά στοιχεία.
 
Το 2018, το κινεζικό ΑΕΠ, σε όρους αγοραστικής δύναμης, έφθασε, στα 24,81 τρισ. $, ή 21,96 τρισ. €, ενώ το 2015 ανερχόταν, στα 20,35 τρισ. $, ή στα 18,01 τρισ. €. Όσον αφορά τις Η.Π.Α., το 2018, το αμερικανικό ΑΕΠ έφθασε, στα 19,92 τρισ. $, ή 17,63 τρισ. €, ενώ το 2015, ανερχόταν, στα 18,77 τρισ. $, ή στα 16,61 τρισ. €. Η διεύρυνση της απόστασης, μέσα από την εξέλιξη των αντιπαρατιθέμενων αυτών μακροοικονομικών μεγεθών, είναι, απολύτως, σαφής και καθίσταται μοιραία, αφού, η Κίνα αναπτύσσεται, σε μέση ετήσια βάση, κατά 6,9%, ενώ οι Η.Π.Α., μόνον, κατά 2,2%. 
 
Όλα αυτά σημαίνουν ότι το κινεζικό ΑΕΠ, ισούται, με το 124,55% του αμερικανικού ΑΕΠ, ενώ και η απόσταση, ανάμεσα, στο κατά κεφαλήν, ΑΕΠ των δύο χωρών δεν είναι, πλέον, χαοτική, αφού το αμερικανικό, κατά κεφαλήν, ΑΕΠ, το 2018, ανέρχεται, στα 59.800 $, ή στα 52.923 €, ενώ το κινεζικό, κατά κεφαλήν, ΑΕΠ φθάνει, στο ίδιο έτος, τα 16.700 $, ή στα 14,779,50 € και στο 27,93% του, κατά κεφαλήν, αμερικανικού ΑΕΠ. 
 
Αντίστοιχα, το 2015, το αμερικανικό, κατά κεφαλήν, ΑΕΠ ανερχόταν, στα 58.400 $, ή στα 51.684 €, ενώ το κινεζικό, κατά κεφαλήν, ΑΕΠ, στο ίδιο έτος έφθανε, στα 14.800 $, ή στα 13.098 €, αντιπροσωπεύοντας το 25,32% του, κατά κεφαλήν, αμερικανικού ΑΕΠ. Και σε αυτό το οικονομικό μέγεθος, η μακροχρόνια τάση της μείωσης της απόστασης των δύο χωρών είναι, κάτι παραπάνω, από σαφής.
 
Βέβαια, η Ουάσινγκτων μπορεί να ψευδοπαρηγορείται, από το γεγονός ότι, με όρους συναλλαγματικής αξίας του ΑΕΠ, οι Η.Π.Α. προηγούνται, ακόμη και σήμερα, από την Κίνα, αφού το αμερικανικό ΑΕΠ, το 2018, παραμένει, στα 19,92 τρισ. $ (ή στα 17,63 τρισ. €), ενώ το κινεζικό ΑΕΠ φθάνει, στα 12,01 τρισ. $, ή στα 10,63 τρισ. €, αντιστοιχώντας στο 60,29% του αμερικανικού ΑΕΠ, μιλώντας, με όρους συναλλαγματικής αξίας. Βέβαια, αυτό, επί της ουσίας, ουδεμία πραγματική αξία έχει, διότι είναι το ΑΕΠ, μετρημένο σε μονάδες αγοραστικής δύναμης, που έχει σημασία, στον πραγματικό κόσμο, που ζούμε. Όμως, σε όχι πολλά χρόνια, η Κίνα πρόκειται να φθάσει και να ξεπεράσει τις Η.Π.Α. και σε επίπεδο ΑΕΠ, με όρους συναλλαγματικής αξίας - ήτοι κάπου, σε 10 χρόνια, από τώρα (ή και σε λιγότερο, από 10 χρόνια).
 
Αλλά η παρακμή της Δύσης φαίνεται, από το γεγονός ότι, στην τρίτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης, μετά την Κίνα και τις Η.Π.Α., δεν βρίσκεται, πλέον, η Ιαπωνία, αλλά η, επίσης, ανερχόμενη Ινδία - αν και με, αρκετά, βραδείς ρυθμούς, κάτι που που οφείλεται, στο γεγονός ότι ο ινδικός πληθυσμός, που τον Ιούλιο του 2018, έφθασε, στους 1.296.834.042 κατοίκους, αυξάνεται, ετησίως, κατά 1,14%, ενώ στην Κίνα αυξάνεται, μόλις, κατά 0,37% -, η οποία έχει καταφέρει το ΑΕΠ της, σε όρους αγοραστικής δύναμης, να φθάσει, το 2018, στα 10,11 τρισ. $, ή στα 8,95 τρισ. € (και με συναλλαγματική αξία ΑΕΠ, στα 2,77 τρισ. $, ή στα 2,45 τρισ. €). Γι' αυτόν τον λόγο, το κατά κεφαλήν, ΑΕΠ της Ινδίας , το 2018, έφθασε - συνυπολογισμένης της αύξησης του πληθυσμού -, στα 7.595 $, ή στα 6.721, 57 €.
 
Το αστείο είναι ότι, αν και η Ιαπωνία βρίσκεται, στην τέταρτη θέση (με ΑΕΠ, μετρούμενο, με όρους αγοραστικής δύναμης, στα 5,53 τρισ. $, ή στα 4,90 τρισ. €), για την πέμπτη και την έκτη θέση, μάχονται η Γερμανία και η Ρωσία, με την Γερμανία να έχει μια πρωτοπορεία, επειδή το ΑΕΠ της, με όρους αγοραστικής δύναμης, έφθασε, το 2018, στα 4,30 τρισ. $, ή στα 3,81 τρισ. €, έναντι της Ρωσίας, της οποίας το αντίστοιχο ΑΕΠ ανέρχεται, στα 4,02 τρισ. $, ή στα 3,55 τρισ. €. Όμως, εδώ, υπάρχει ένα πλεονέκτημα, για την ρωσική βιομηχανία, η οποία, σε όγκους παραγωγής υπερέχει της Γερμανίας. (Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ρωσική βιομηχανία, στο τέλος του 2018 και στις αρχές του 2019, αυξήθηκε, κατά 2,6%, ενώ το αντίστοιχο μέγεθος, στην Γερμανία, κατά την ίδια περίοδο, είχε αρνητικό πρόσημο).
 
Υπό το φως αυτών των εξελίξεων και εφ' όσον κάποιο συνταρακτικό γεγονός δεν ανακόψει την άνοδο του κινεζικού γίγαντα (και αυτό το συνταρακτικό γεγονός μπορεί να είναι μια αιφνιδιαστική πολεμική επίθεση των Η.Π.Α., εναντίον της Κίνας, ή μια εσωτερική κατάρρευση του καθεστώτος, που έχει επιβάλει, εδώ και 70 χρόνια, το κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα - μόνο, που αυτό το τελευταίο δεν φαίνεται, καθόλου, πιθανό), το μέλλον, για τις Η.Π.Α. και την Δύση, είναι πολύ σκοτεινό.
 
Μα πολύ σκοτεινό...