Ότι η αποκαλούμενη "Ευρωπαϊκή Ένωση" έχει τα μαύρα της τα χάλια είναι κάτι που δεν μπορεί να αποκρυβεί, όσο και αν οι εραστές του ουτοπικού "ευρωπαϊκού" ονείρου των ευρωλίτ καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες να κρύψουν αυτή την σκληρή και αδυσώπητη πραγματικότητα. Ο παραπάνω πίνακας, που καταγράφει - με τις όποιες ατέλειές του, που σε κάποιες περιπτώσεις, όπως αυτή της Ιρλανδίας, η οποία, μάλιστα, είναι και χαρακτηριστική - την σχετική πορεία του κατά κεφαλήν ΑΕΠ των χωρών, που, από στρατηγική άποψη, είναι - ή υποτίθεται ότι είναι - ενταγμένες, στην ευρωπαϊκή Δύση, είναι περισσότερο, από σαφής, για το τί έχει συμβεί, κατά την χρονική περίοδο 2009 - 2017, η οποία ακολούθησε μετά το ξέσπασμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης του Σεπτεμβρίου του 2008 και της βαθειάς οικονομικής ύφεσης, που ήλθε ως αποτέλεσμα της κρίσης αυτής. 
 
(Οι άλλες χώρες, δηλαδή η Ρωσία, η Λευκορωσία, η Ουκρανία και η Μολδαβία, εξαιρούνται, για λόγους, οι οποίοι είναι ακατανόητοι, αλλά αυτό, αν και το επισημαίνω, δεν είναι αυτό που θα μας απασχολήσει, σε αυτό, εδώ, το δημοσίευμα. Οι στατιστικές αναλύσεις των δυτικοευρωπαίων είναι, πάντα, μονομερείς, όταν αναφέρονται, σε αυτό που αποκαλούν "Ευρώπη", από την οποία, με ανόητο και χονδροειδή τρόπο, αποκόπτουν την Ρωσία και τον περίγυρό της και ως εκ τούτου μου προξενούν βαθύ γέλωτα). 
 
Με λίγα λόγια, οι ευρωπαϊκές ελίτ τα έχουν κάνει θάλασσα. Για να καταλάβουμε το τί έχει συμβεί χρήσιμο είναι να δούμε κάποια διαθέσιμα νούμερα, που αφορούν την ίδια χρονική περίοδο (2009 - 2017), για το ΑΕΠ και τον πληθυσμό της "Ευρωπαϊκής Ένωσης" και της ευρωζώνης, 
προκειμένου να συγκρίνουμε και να μεταφράσουμε τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα. 
 
Έτσι, λοιπόν, το συνολικό και το, κατά κεφαλήν, ΑΕΠ της "Ευρωπαϊκής Ένωσης", έχει διαμορφωθεί, ως εξής, με υπολογιζόμενη ετήσια αύξηση του πληθυσμού της, στα επίπεδα του 0,19% :
 
Το 2009 το συνολικό ΑΕΠ της "Ε.Ε" έφθασε, στα 18,466 τρισ. €. Με έναν πληθυσμό της τάξεως των 509.303.905 κατοίκων, το κατά κεφαλήν, ΑΕΠ της "Ένωσης" έφθασε στα 36.257,95  €. 
 
Το 2010 το συνολικό ΑΕΠ της "Ε.Ε" έφθασε, στα 17,705 τρισ. €. Με έναν πληθυσμό της τάξεως των 510.273.424 κατοίκων, το κατά κεφαλήν, ΑΕΠ της "Ένωσης" έφθασε στα 34.297,08 €. 
 
Το 2011 το συνολικό ΑΕΠ της "Ε.Ε" έφθασε, στα 18,084 τρισ. €. Με έναν πληθυσμό της τάξεως των 511.244.789 κατοίκων, το κατά κεφαλήν, ΑΕΠ της "Ένωσης" έφθασε στα 35.374,34 €. 
 
Το 2012 το συνολικό ΑΕΠ της "Ε.Ε" έφθασε, στα 18,012 τρισ. €. Με έναν πληθυσμό της τάξεως των 512.218.003 κατοίκων, το κατά κεφαλήν, ΑΕΠ της "Ένωσης" έφθασε στα 35.166,67 €. 
 
Το 2013 το συνολικό ΑΕΠ της "Ε.Ε" έφθασε, στα 18,067 τρισ. €. Με έναν πληθυσμό της τάξεως των 513.193. 070 κατοίκων, το κατά κεφαλήν, ΑΕΠ της "Ένωσης" έφθασε στα 35.205,0 €. 
 
Το 2014 το συνολικό ΑΕΠ της "Ε.Ε" έφθασε, στα 18,380 τρισ. €. Με έναν πληθυσμό της τάξεως των 514.169.993 κατοίκων, το κατά κεφαλήν, ΑΕΠ της "Ένωσης" έφθασε στα 35.746,93 €.
 
Το 2015 το συνολικό ΑΕΠ της "Ε.Ε" έφθασε, στα 18,409 τρισ. €. Με έναν πληθυσμό της τάξεως των 515.148.174 κατοίκων, το κατά κεφαλήν, ΑΕΠ της "Ένωσης" έφθασε στα 35.735,35 €.
 
Το 2016  το συνολικό ΑΕΠ της "Ε.Ε" έφθασε, στα 18,403 τρισ. €. Με έναν πληθυσμό της τάξεως των 516.128.818 κατοίκων, το κατά κεφαλήν, ΑΕΠ της "Ένωσης" έφθασε στα 35.655,83 €.
 
Το 2017 το συνολικό ΑΕΠ της "Ε.Ε" έφθασε, στα 18,452 τρισ. €. Με έναν πληθυσμό της τάξεως των 517.111.329 κατοίκων, το κατά κεφαλήν, ΑΕΠ της "Ένωσης" έφθασε στα 35.682,84 €.
 
(Στην πραγματικότητα, τα ποσά του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της "Ε.Ε.", θα πρέπει να είναι αρκετά μικρότερα, εάν λάβουμε υπόψη μας το γεγονός της παράνομης μετανάστευσης, αλλά, για να μπορέσουμε να βγάλουμε μια άκρη, δεν θα λάβω υπόψη μου την παράνομη μετανάστευση. Θα μείνω σε αυτά τα στοιχεία, που παρουσιάζω).
 
Κατ' αρχήν, αυτό που προκύπτει, είναι ότι οι υποτιθέμενοι ευρωπαϊκοί ετήσιοι ρυθμοί ανάπτυξης, της τάξεως του 2%, ή του 2,3%, που προσπαθούν, να εμφανίσουν τα γνωστά, για τις αλχημείες του, μαγειρεία της Eurostat και των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών των χωρών της "Ε.Ε.", είναι εσφαλμένοι. Και στην πραγματικότητα, ψευδείς και επιτηδευμένα, παραχαραγμένοι. 
 
Ουδεμία ανάπτυξη υπάρχει, στην "Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ευρωζώνη. Αυτό που υπάρχει είναι μια συνέχιση της μακροχρόνιας ύφεσης, που ξέσπασε, στα τέλη του 2008. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα, που αναδύεται, από την παρατήρηση των ευρωπαϊκών οικονομιών και ιδιαίτερα αυτών της ευρωζώνης. Αυτή την πραγματικότητα αναδεικνύει ο πίνακας, που, παραπάνω, παρουσιάζω και ίδια πραγματικότητα περιγράφουν τα στοιχεία του συνολικού  και του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της περιόδου 2014 - 2017, που παρουσιάζω.
 
Αυτό, που, επίσης, προκύπτει, από την μελέτη του πίνακα, είναι η καλύτερη τύχη των οικονομιών των χωρών της "Ε.Ε.", που έμειναν έξω από την ευρωζώνη, αλλά και των οικονομιών των χωρών αυτών, που έμειναν έξω από την "Ευρωπαϊκή Ένωση". Και αυτό δεν είναι τυχαίο, αφού οι οικονομίες αυτές είχαν περισσότερες δυνατότητες, από την μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, που τους επέτρεπε η ανεξαρτησία τους από τις δεσμεύσεις της νομισματικής και της ατελούς οικονομικής ένωσης, που αντιπροσωπεύουν η ευρωζώνη και η "Έ.Ε." 
 
Συνολικά κρινόμενη η "Ευρωπαϊκή Ένωση", από το 2009 και μετά, αποτελεί μια σκέτη οπισθοδρόμηση, η οποία μακροχρονίζει, ενώ η ευρωζώνη αποτελεί μια σκέτη καταστροφή. Ας δούμε τα σχετικά στοιχεία και ας ξεκινήσουμε, με τις χώρες, που μπήκαν, σε Μνημόνια, για να αντιληφθούμε το πού βρίσκεται και πού πάει η οικονομική κατάσταση, στον στρατηγικό χώρο της επιρροής της κλασικής Δυτικής Ευρώπης.
 
1) Η χειρότερη περίπτωση όλων, η οποία ισοδυναμεί, με όλεθρο, είναι αυτή της Ελλάδας. Η ελληνική οικονομία έχει, κυριολεκτικά, υποστεί κατάρρευση, αφού η μνημονιακή οικονομική διαχείριση, που επιβλήθηκε, στην χώρα μας και την οποία αποδέχτηκε το ελληνικό αστικό και ευρωκομμουνιστικό πολιτικό προσωπικό, κατακρήμνισε το, κατά κεφαλήν, ελληνικό ΑΕΠ, από το 94% του αντίστοιχου ΑΕΠ της "Ε.Ε.", που ήταν το 2009, στο 67%, το 2017. Έτσι το ελληνικό, κατά κεφαλήν, ΑΕΠ, από τα 34.082,47 €, το 2009, γκρεμοτσακίστηκε, στα 23.907,50 €, το 2017. Αυτό είναι είναι το μεγάλο επίτευγμα της Ε.Κ.Τ., της ευρωζώνης και της "Ευρωπαϊκής Ένωσης", φυσικά, ενώ η ανεργία βρίσκεται, κάπου, στο 20% του εργατικού δυναμικού και το δημόσιο χρέος ανέρχεται, στο 184% του συνολικού ΑΕΠ. 
 
2) Στην Ιρλανδία, τα μεγέθη είναι παραποιημένα. Και μάλιστα, χονδροειδώς, παραποιημένα. Η κολοσσιαία λαθροχειρία, με τα στατιστικά της Ιρλανδίας, γίνεται, άμεσα, ορατή, όχι, μόνο, από το τεράστιο επίπεδο της φτώχειας, που επικρατεί, στην χώρα και την φυγή του πληθυσμού, στο εξωτερικό, αλλά και από τα ίδια τα παρατιθέμενα, στον πίνακα, μεγέθη. Έτσι, ενώ το ιρλανδικό, κατά κεφαλήν, ΑΕΠ, κατά την διάρκεια των ετών 2009 - 2014, κυμάνθηκε, ανάμεσα, στο 129%, με το 136% του ΑΕΠ της "Ευρωπαϊκής Ένωσης", ξαφνικά, το 2015, εκτοξεύτηκε, στα 178% του ΑΕΠ της "Ε.Ε.". Αν δούμε, τα σχετικά μεγέθη, καταλαβαίνουμε, περί τίνος πρόκειται. Το 2009 το ιρλανδικό, κατά κεφαλήν, ΑΕΠ, έφθασε, στα 46.772,75 € και το 2014 έφθασε, στα 48.615,82. Από αυτά τα, μέχρι τότε, επίπεδα, ξαφνικά, το 2015, το ιρλανδικό, κατά κεφαλήν, ΑΕΠ, εκτοξεύεται, στα ... 63.608,92 €! Αυτό, βέβαια, δεν οφείλεται, στην πραγματική αύξηση του ΑΕΠ, αλλά σε λογιστικές αλχημείες, οι οποίες έχουν να κάνουν, με τον τρόπο φορολόγησης των ξένων επιχειρήσεων, ο οποίος άλλαξε, καθιστώντας την Ιρλανδία, έδρα των μεγάλων αμερικανικών επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία να προσμετρώνται, στο ιρλανδικό ΑΕΠ. Αυτή λογιστική παραποίηση έχει ως αποτέλεσμα την δραστική μείωση του δημόσιου ελλείμματος και του δημόσιου χρέους, σε σχέση, με το, εικονικά, αυξημένο ΑΕΠ, την ίδια στιγμή, που οι πραγματικοί κίνδυνοι, για την ιρλανδική οικονομία παραμένουν, διότι αυτές οι "αυξήσεις" του ΑΕΠ δεν μεταφράζονται, σε αντίστοιχη αύξηση των κρατικών εσόδων.
 
3) Στην Πορτογαλία, αυτό, που επικρατεί, μετά την υποτιθέμενη έξοδο από το Μνημόνιο, είναι, επίσης, η οπισθοδρόμηση. Έτσι, το, κατά κεφαλήν, ΑΕΠ της χώρας αυτής, που, το 2009, ισοδυναμούσε με το 82% του, κατά κεφαλήν, ΑΕΠ της "Ε.Ε." και έφθανε, στα 29.731,51 €. Το 2017, ισοδυναμεί, στο 77% του ΑΕΠ της "Ε.Ε." και φθάνει, στα 27.475,79 €. Η πτώση είναι σαφής και φυσικά και αυτή οφείλεται, στην πολιτική του Μνημονίου, που επιβλήθηκε, στην χώρα, στην Ε.Κ.Τ. και στην ευρωζώνη. Την ίδια στιγμή, το δημόσιο χρέος έχει εκτοξευθεί, στο 125,7% του συνολικού ΑΕΠ και η ανεργία βρίσκεται, στο 8,9% του εργατικού δυναμικού.
 
4) Στην Κύπρο, παρά τα όσα λέγονται, η οικονομία της χώρας στενάζει. Έτσι, το, κατά κεφαλήν, ΑΕΠ της χώρας αυτής, που, το 2009, ισοδυναμούσε με το 105% του αντίστοιχου ΑΕΠ της "Ε.Ε." και έφθανε, στα 38.070,85 €, το 2017, ισοδυναμεί, στο 85% του, κατά κεφαλήν, ΑΕΠ της "Ε.Ε." και φθάνει, στα 30.330,41 €. Η πτώση είναι σαφής και φυσικά και αυτή οφείλεται, στην πολιτική του Μνημονίου, που επιβλήθηκε, στην χώρα, από την Ε.Κ.Τ. και στην ευρωζώνη. Την ίδια στιγμή, το δημόσιο χρέος έχει εκτοξευθεί, στο 97,5%% του συνολικού ΑΕΠ και η ανεργία βρίσκεται, στο 11,1% του εργατικού δυναμικού.
 
5) Στην Ισπανία, τα πράγματα δεν είναι καλύτερα. Έτσι, το, κατά κεφαλήν, ΑΕΠ της χώρας αυτής, που, το 2009, ισοδυναμούσε με το 100% του ΑΕΠ της "Ε.Ε." και έφθανε, στα 36.257,95 €, το 2017, ισοδυναμεί, στο 92% του αντίστοιχου ΑΕΠ της "Ε.Ε." και φθάνει, στα 32.828,21 €. Η πτώση είναι σαφής και φυσικά και αυτή οφείλεται, στην πολιτική του Μνημονίου, που επιβλήθηκε, στην χώρα, λόγω της ισπανικής μπατιροτραπεζοκρατίας, από την Ε.Κ.Τ. και στην ευρωζώνη. Την ίδια στιγμή, το δημόσιο χρέος έχει εκτοξευθεί, στο 98,4%% του συνολικού ΑΕΠ και η ανεργία βρίσκεται, στο 17,5% του εργατικού δυναμικού.
 
Σε αυτά τα χάλια βρίσκονται οι χώρες της ευρωζώνης, που - υποτίθεται ότι - βγήκαν από τα Μνημόνια. Στην πραγματικότητα, βρίσκονται, υπό το καθεστώς των άτυπων Μνημονίων, που θεσπίστηκαν, από  1/1/2014, με το Δημοσιονομικό Σύμφωνο και τις ενισχυμένες εποπτείες, ενώ η Ελλάδα τελεί κάτω, από ένα καθεστώς πραγματικού Μνημονίου, για το οποίο, όμως, οι συντάκτες του, απλώς, ντρέπονται να πουν το όνομά του. (Όπως, άλλωστε, συμβαίνει και στις άλλες χώρες, που εισήλθαν, σε μνημονιακά καθεστώτα, όπως, επίσης και στην Γαλλία, το παράδειγμα της οποία θα δούμε, αμέσως, τώρα).
 
Στην Γαλλία, την μνημονιακή πολιτική την εφαρμόζουν, αυτοβούλως, οι τρεις τελευταίοι πρόεδροι του κράτους αυτού, χωρίς επιτυχία. Το γαλλικό, κατά κεφαλήν, ΑΕΠ, το 2009, ισοδυναμούσε, με το 108% του αντίστοιχου ΑΕΠ της "Ε.Ε." των 28 και έφθανε, στα 39.158,58 €. Το 2017, τα πράγματα, για τους Γάλλους, είναι χειρότερα. Το, κατά κεφαλήν, ΑΕΠ της χώρας ισοδυναμεί, με το 104% του αντίστοιχου ΑΕΠ της "Ε.Ε." και φθάνει, στα 37.110,15 €. Η Γαλλία έχει γονατίσει. Μπορεί να παραμένει ισχυρή βιομηχανική δύναμη, αλλά χάνει αγορές (και στο εξωτερικό, αλλά και εντός της χώρας). Τα "Κίτρινα Γιλέκα" δεν εμφανίστηκαν, από το πουθενά. Μέσα σε όλα αυτά, το δημόσιο χρέος της χώρας φθάνει, στο 96,8% του ΑΕΠ και η ανεργία, στο 9,4% του εργατικού δυναμικού.
 
Από την άλλη πλευρά, η Γερμανία έχει το δικό της σταθερό Μνημόνιο, που έχουν επιβάλει οι ελίτ της χώρας αυτής, στο γερμανικό λαό, με την πολιτική της μακρόχρονης και συνεχιζόμενης μείωσης, αρχικά και καθήλωσης των μισθών, κάτι που έχει οδηγήσει, σε μια τεράστια ανισορροπία τις οικονομίες της ευρωζώνης. Το 2009, το, κατά κεφαλήν, ΑΕΠ της Γερμανίας ισοδυναμούσε, με το 117% του αντίστοιχου ΑΕΠ των χωρών της "Ε.Ε." και έφθανε, στα 42.421,80 €. Το 2017, τα πράγματα, για τους Γερμανούς φαίνονται να είναι καλύτερα, αφού, το, κατά κεφαλήν, ΑΕΠ της χώρας ισοδυναμεί, με το 124% του αντίστοιχου ΑΕΠ των χωρών της "Ευρωπαϊκής Ένωσης" και φθάνει, στα 44.246,72 €. Παρ' όλα αυτά, αυτά τα μεγέθη δεν έχουν περάσει, στον μέσο Γερμανό πολίτη, ενώ όσα έγιναν, έγιναν εις βάρος της τσέπης των πολιτών των χωρών της ευρωζώνης και της "Ε.Ε". Όμως, υπάρχει και ένα άλλο πολύ σοβαρό ζήτημα, που αφορά τα - υποτιθέμενα - κέρδη των γερμανικών ελίτ και της γερμανικής οικονομίας, από την λειτουργία της ευρωζώνης. Οι χώρες της νομισματικής ένωσης είναι εκτεθειμένες, στο διατραπεζικό σύστημα "Target 2" και χρωστούν, στην Γερμανία πολλές εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα ποσά δεν υπάρχουν, στις χρεώστριες χώρες και αυτά τα χρέη, που προκύπτουν, από τις εμπορικές συναλλαγές, εντός της ευρωζώνης, απλούστατα, δεν πρόκειται να εξυπηρετηθούν. Επί του παρόντος, εξυπηρετούνται, όπως εξυπηρετούνται, με δανεισμό, πάλι από την Γερμανία, η οποία, πέραν τούτου, είναι εκτεθειμένη και στα δημόσια χρέη των χωρών της ευρωζώνης, τα οποία, επίσης, δεν πρόκειται να εξυπηρετηθούν και προς το παρόν, εξυπηρετούνται, μέσα από την ανακύκλωση του δανεισμού, κυρίως, από την Ε.Κ.Τ. και το πρόγραμμα της νομισματικής ποσοτικής χαλάρωσης, που, όμως, έχει, ήδη, λήξει. Κατ' ουσίαν, η γερμανική οικονομία τελεί, υπό την δαμόκλειο σπάθη μιας ξαφνικής χρεωκοπίας.
 
Περνώντας, στην Ιταλία, αυτό, που έχουμε να επισημάνουμε, είναι ότι τα πράγματα, στην χώρα αυτή, είναι άσχημα. Το ιταλικό, κατά κεφαλήν, ΑΕΠ, το 2009, ισοδυναμούσε, με το 106% του αντίστοιχου ΑΕΠ της "Ε.Ε." των 28 και έφθανε, στα 38.433,43 €. Το 2017, η Ιταλία βρίσκεται σε πολύ άσχημη κατάσταση. Το, κατά κεφαλήν, ΑΕΠ της χώρας ισοδυναμεί, με το 96% του αντίστοιχου ΑΕΠ της "Ε.Ε." και φθάνει, στα 34.255,52 €. Όπως και η Γαλλία - και μάλιστα, πολύ περισσότερο, από αυτήν - χάνει αγορές. Και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Και φυσικά, η παρούσα κυβέρνηση των "5 Αστέρων" και της "Λέγκας" δεν ήταν ένας κεραυνός, εν αιθρία, ασχέτως, από το τί θα πράξει αυτή η κυβέρνηση και τα αποτελέσματα, που θα έχει. Και φυσικά, το δημόσιο χρέος της χώρας φθάνει, στο 131,8% του ΑΕΠ και η ανεργία, στο 11,3% του εργατικού δυναμικού.
 
Ακόμη και η Αυστρία δεν τα πάει καλά. Το, κατά κεφαλήν, ΑΕΠ της χώρας αυτής ισοδυναμούσε, το 2009, με το 127% του αντίστοιχου ΑΕΠ της "Ε.Ε." και έφθανε, στα 46.047,60 €. Το 2017, το αυστριακό, κατά κεφαλήν, ΑΕΠ εξακολουθεί να ισοδυναμεί, με το 127% του, κατά κεφαλήν, ΑΕΠ της "Ε.Ε.", όμως, έχει πέσει, στα 45.317,21 €. Και φυσικά, η άνοδος των συντηρητικών κομμάτων δεν αποτελεί έκπληξη.
 
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι περιπτώσεις των χωρών της Βαλτικής. Η Λετονία, η Λιθουανία και η Εσθονία, αφού υπέστησαν, στην πρώτη δεκαετία του 2000 και πιο πριν από αυτήν, μια ανθρωπιστική καταστροφή, η οποία κυριολεκτικά, άδειασε, από πληθυσμό τον πληθυσμό τους, τις χώρες αυτές, εμφάνισαν μιαν αξιοσημείωτη ανάπτυξη, η οποία συνδυάστηκε, με μια εισβολή των γερμανικών και των φιλανδικών εταιρειών, οι οποίες φούσκωσαν, όπως, στην Ιρλανδία, το ΑΕΠ των χωρών αυτών, ενώ, παράλληλα, συνεχίζεται η φυγή του πληθυσμού, ο οποίος μειώνεται, με σημαντικούς ρυθμούς. Το 2017, ο ρυθμός μείωσης του πληθυσμού, για την Εσθονία, ήταν της τάξεως του 0,6%, σε έναν πληθυσμό, που αριθμούσε 1.244.288 ανθρώπους, ενώ, για την Λιθουανία και την Λετονία, ο ρυθμός μείωσης των πληθυσμών τους έφθασε το 1,1%, σε πληθυσμούς, που αριθμούσαν 2.793.284 και 1.923.559 ανθρώπους, αντίστοιχα. 
 
Στην Λετονία, το, κατά κεφαλήν, ΑΕΠ, το 2009, ισοδυναμούσε, με το 52% του αντίστοιχου ΑΕΠ της "Ε.Ε." των 28 και έφθανε, στα 18.854,13 €. Το 2017, το, κατά κεφαλήν, ΑΕΠ της Λετονίας ισοδυναμεί, με το 79% του αντίστοιχου ΑΕΠ της "Ε.Ε." και φθάνει, στα 23.907,50 €, με ανεργία της τάξεως του 8,7% του εργατικού δυναμικού - το οποίο, όμως, έχει, στην πλειοψηφία του φύγει, στο εξωτερικό - και σχετικά, μικρό δημόσιο χρέος (36,3% του ΑΕΠ).
 
Στην Λιθουανία, το, κατά κεφαλήν, ΑΕΠ, το 2009, ισοδυναμούσε, με το 56% του αντίστοιχου ΑΕΠ της "Ε.Ε." των 28 και έφθανε, στα 20.304,45 €. Το 2017, το, κατά κεφαλήν, ΑΕΠ της Λιθουανίας ισοδυναμεί, με το 78% του αντίστοιχου ΑΕΠ της "Ε.Ε." και φθάνει, στα 27.832,61 €, με ανεργία της τάξεως του 7,1% του εργατικού δυναμικού - το οποίο, όμως, έχει, στην πλειοψηφία του φύγει, στο εξωτερικό - και σχετικά, μικρό δημόσιο χρέος (37,9% του ΑΕΠ).
 
Στην Εσθονία, το, κατά κεφαλήν, ΑΕΠ, το 2009, ισοδυναμούσε, με το 63% του αντίστοιχου ΑΕΠ της "Ε.Ε." των 28 και έφθανε, στα 22.842,51 €. Το 2017, το, κατά κεφαλήν, ΑΕΠ της Εσθονίας ισοδυναμεί, με το 79% του αντίστοιχου ΑΕΠ της "Ε.Ε." και φθάνει, στα 28.189,44 €, με ανεργία της τάξεως του 5,8% του εργατικού δυναμικού - το οποίο, όμως, έχει, στην πλειοψηφία του φύγει, στο εξωτερικό - και μικρό δημόσιο χρέος (9% του ΑΕΠ). 
 
Στην Ολλανδία, το, κατά κεφαλήν, ΑΕΠ, το 2009, ισοδυναμούσε, με το 138% του αντίστοιχου ΑΕΠ της "Ε.Ε." των 28 και έφθανε, στα 50.035,97 €. Το 2017, το, κατά κεφαλήν, ΑΕΠ της χώρας αυτής ισοδυναμεί, με το 128% του αντίστοιχου ΑΕΠ της "Ε.Ε." και φθάνει, στα 45.674,03 €, με ανεργία της τάξεως του 4,9% του εργατικού δυναμικού και δημόσιο χρέος 56,5% του ΑΕΠ. Και η Ολλανδία βρίσκεται, σε κρίση, η οποία είναι μακροχρόνια.
 
Στο Βέλγιο, το, κατά κεφαλήν, ΑΕΠ, το 2009, ισοδυναμούσε, με το 118% του αντίστοιχου ΑΕΠ της "Ε.Ε." των 28 και έφθανε, στα 42.784,38 €. Το 2017, το, κατά κεφαλήν, ΑΕΠ της χώρας αυτής ισοδυναμεί, με το 117% του αντίστοιχου ΑΕΠ της "Ε.Ε." και φθάνει, στα 41.748,92 €, με ανεργία της τάξεως του 7,1% του εργατικού δυναμικού και δημόσιο χρέος 103,4% του ΑΕΠ. 
 
Στην Σλοβακία, το, κατά κεφαλήν, ΑΕΠ, το 2009, ισοδυναμούσε, με το 71% του αντίστοιχου ΑΕΠ της "Ε.Ε." των 28 και έφθανε, στα 25.743,14 €. Το 2017, το, κατά κεφαλήν, ΑΕΠ της Σλοβακίας ισοδυναμεί, με το 76% του αντίστοιχου ΑΕΠ της "Ε.Ε." και φθάνει, στα 27.118,96 €, με ανεργία της τάξεως του 8,1% του εργατικού δυναμικού και δημόσιο χρέος 73,6% του ΑΕΠ.
 
Στην Σλοβενία, το, κατά κεφαλήν, ΑΕΠ, το 2009, ισοδυναμούσε, με το 85% του αντίστοιχου ΑΕΠ της "Ε.Ε." των 28 και έφθανε, στα 30.819,26 €. Το 2017, το, κατά κεφαλήν, ΑΕΠ της Σλοβενίας εξακολουθεί να ισοδυναμεί, με το 85% του αντίστοιχου ΑΕΠ της "Ε.Ε." και φθάνει, στα 30.330,41 €, με ανεργία της τάξεως του 6,6% του εργατικού δυναμικού και δημόσιο χρέος 50,9% του ΑΕΠ.
 
Στην Φιλανδία, το, κατά κεφαλήν, ΑΕΠ, το 2009, ισοδυναμούσε, με το 117% του αντίστοιχου ΑΕΠ της "Ε.Ε." των 28 και έφθανε, στα 42.421,80 €. Το 2017, το, κατά κεφαλήν, ΑΕΠ της χώρας αυτής ισοδυναμεί, με το 109% του αντίστοιχου ΑΕΠ της "Ε.Ε." και φθάνει, στα 38.894,29 €, με ανεργία της τάξεως του 8,5% του εργατικού δυναμικού και δημόσιο χρέος 61,3% του ΑΕΠ. Η Φιλανδία έχει εισέλθει και αυτή, σε μακροχρόνια κρίση.
 
Στην Βρετανία, το, κατά κεφαλήν, ΑΕΠ, το 2009, ισοδυναμούσε, με το 108% του αντίστοιχου ΑΕΠ της "Ε.Ε." των 28 και έφθανε, στα 39.158,58 €. Το 2017, το, κατά κεφαλήν, ΑΕΠ της χώρας αυτής ισοδυναμεί, με το 105% του αντίστοιχου ΑΕΠ της "Ε.Ε." και φθάνει, στα 37.466,98 €, με ανεργία της τάξεως του 4,4% του εργατικού δυναμικού και δημόσιο χρέος 87,5% του ΑΕΠ.
 
Στην Δανία, το, κατά κεφαλήν, ΑΕΠ, το 2009, ισοδυναμούσε, με το 125% του αντίστοιχου ΑΕΠ της "Ε.Ε." των 28 και έφθανε, στα 45.322,44 €. Το 2017, το, κατά κεφαλήν, ΑΕΠ της χώρας αυτής ισοδυναμεί, με το 128% του αντίστοιχου ΑΕΠ της "Ε.Ε." και φθάνει, στα 45.674,04 €, με ανεργία της τάξεως του 5,7% του εργατικού δυναμικού και δημόσιο χρέος 35,3% του ΑΕΠ.
 
Στην Σουηδία, το, κατά κεφαλήν, ΑΕΠ, το 2009, ισοδυναμούσε, με το 123% του αντίστοιχου ΑΕΠ της "Ε.Ε." των 28 και έφθανε, στα 44.597,28 €. Το 2017, το, κατά κεφαλήν, ΑΕΠ της χώρας αυτής ισοδυναμεί, με το 121% του αντίστοιχου ΑΕΠ της "Ε.Ε." και φθάνει, στα 43.176,24 €, με ανεργία της τάξεως του 6,7% του εργατικού δυναμικού και δημόσιο χρέος 40,8% του ΑΕΠ.
 
Στην Πολωνία, το, κατά κεφαλήν, ΑΕΠ, το 2009, ισοδυναμούσε, με το 59% του αντίστοιχου ΑΕΠ της "Ε.Ε." των 28 και έφθανε, στα 21.392,19 €. Το 2017, το, κατά κεφαλήν, ΑΕΠ της χώρας αυτής ισοδυναμεί, με το 70% του αντίστοιχου ΑΕΠ της "Ε.Ε." και φθάνει, στα 24.977,98 €, με ανεργία της τάξεως του 4,9% του εργατικού δυναμικού και δημόσιο χρέος 50,6% του ΑΕΠ. 
 
Στην Τσεχία, το, κατά κεφαλήν, ΑΕΠ, το 2009, ισοδυναμούσε, με το 85% του αντίστοιχου ΑΕΠ της "Ε.Ε." των 28 και έφθανε, στα 30.819,26 €. Το 2017, το, κατά κεφαλήν, ΑΕΠ της χώρας αυτής ισοδυναμεί, με το 89% του αντίστοιχου ΑΕΠ της "Ε.Ε." και φθάνει, στα 31.757,73 €, με ανεργία της τάξεως του 2,9% του εργατικού δυναμικού και δημόσιο χρέος 34,7% του ΑΕΠ. 
 
Στην Ουγγαρία, το, κατά κεφαλήν, ΑΕΠ, το 2009, ισοδυναμούσε, με το 64% του αντίστοιχου ΑΕΠ της "Ε.Ε." των 28 και έφθανε, στα 23.205,09 €. Το 2017, το, κατά κεφαλήν, ΑΕΠ της χώρας αυτής ισοδυναμεί, με το 68% του αντίστοιχου ΑΕΠ της "Ε.Ε." και φθάνει, στα 24.264,32 €, με ανεργία της τάξεως του 4,2% του εργατικού δυναμικού και δημόσιο χρέος 73,6% του ΑΕΠ.
 
Στην Κροατία, το, κατά κεφαλήν, ΑΕΠ, το 2009, ισοδυναμούσε, με το 62% του αντίστοιχου ΑΕΠ της "Ε.Ε." των 28 και έφθανε, στα 22.479,93 €. Το 2017, το, κατά κεφαλήν, ΑΕΠ της χώρας αυτής εξακολουθεί να ισοδυναμεί, με το 62% του αντίστοιχου ΑΕΠ της "Ε.Ε." και φθάνει, στα 22.123,36 €, με ανεργία της τάξεως του 12,4% του εργατικού δυναμικού και δημόσιο χρέος 77,8% του ΑΕΠ.
 
Στην Ρουμανία, το, κατά κεφαλήν, ΑΕΠ, το 2009, ισοδυναμούσε, με το 51% του αντίστοιχου ΑΕΠ της "Ε.Ε." των 28 και έφθανε, στα 18.491,55 €. Το 2017, το, κατά κεφαλήν, ΑΕΠ της χώρας αυτής ισοδυναμεί, με το 63% του αντίστοιχου ΑΕΠ της "Ε.Ε." και φθάνει, στα 22.480,19 €, με ανεργία της τάξεως του 4,9% του εργατικού δυναμικού και δημόσιο χρέος 36,8% του ΑΕΠ.
 
Στην Βουλγαρία, το, κατά κεφαλήν, ΑΕΠ, το 2009, ισοδυναμούσε, με το 43% του αντίστοιχου ΑΕΠ της "Ε.Ε." των 28 και έφθανε, στα 15.590,92 €. Το 2017, το, κατά κεφαλήν, ΑΕΠ της χώρας αυτής ισοδυναμεί, με το 49% του αντίστοιχου ΑΕΠ της "Ε.Ε." και φθάνει, στα 17.484,59 €, με ανεργία της τάξεως του 6,2% του εργατικού δυναμικού και μικρό, σχετικά, δημόσιο χρέος 23,9% του ΑΕΠ.
 
Στην Ισλανδία, το, κατά κεφαλήν, ΑΕΠ, το 2009, ισοδυναμούσε, με το 130% του αντίστοιχου ΑΕΠ της "Ε.Ε." των 28 και έφθανε, στα 47.135,33 €. Το 2017, το, κατά κεφαλήν, ΑΕΠ της χώρας αυτής εξακολουθεί να ισοδυναμεί, με το 130% του αντίστοιχου ΑΕΠ της "Ε.Ε." και φθάνει, στα 46.387,69 €, με ανεργία της τάξεως του 2,8% του εργατικού δυναμικού και δημόσιο χρέος 40% του ΑΕΠ.
 
Στην Σερβία, το, κατά κεφαλήν, ΑΕΠ, το 2009, ισοδυναμούσε, με το 37% του αντίστοιχου ΑΕΠ της "Ε.Ε." των 28 και έφθανε, στα 13.415,44 €. Το 2017, το, κατά κεφαλήν, ΑΕΠ της χώρας αυτής ισοδυναμεί, με το 36% του αντίστοιχου ΑΕΠ της "Ε.Ε." και φθάνει, στα 12.845,82 €, με ανεργία της τάξεως του 14,1% του εργατικού δυναμικού και δημόσιο χρέος 62,5% του ΑΕΠ.
 
Στην Αλβανία, το, κατά κεφαλήν, ΑΕΠ, το 2009, ισοδυναμούσε, με το 27% του αντίστοιχου ΑΕΠ της "Ε.Ε." των 28 και έφθανε, στα 9.789,65 €. Το 2017, το, κατά κεφαλήν, ΑΕΠ της χώρας αυτής ισοδυναμεί, με το 30% του αντίστοιχου ΑΕΠ της "Ε.Ε." και φθάνει, στα 10.704,85 €, με ανεργία της τάξεως του 14,1% του εργατικού δυναμικού και δημόσιο χρέος 62,5% του ΑΕΠ. (Δεν πρέπει να ξεχνάμε, όμως, ότι το μέγεθος της ακατάγραφης "μαύρης οικονομίας", στην χώρα αυτή, υπερβαίνει το 60% του ΑΕΠ - ίσως και ένα ΑΕΠ ολόκληρο).
 
Στην Σλαβομακεδονία, το, κατά κεφαλήν, ΑΕΠ, το 2009, ισοδυναμούσε, με το 34% του αντίστοιχου ΑΕΠ της "Ε.Ε." των 28 και έφθανε, στα 12.327,70 €. Το 2017, το, κατά κεφαλήν, ΑΕΠ της χώρας αυτής ισοδυναμεί, με το 36% του αντίστοιχου ΑΕΠ της "Ε.Ε." και φθάνει, στα 12.845,82 €, με ανεργία της τάξεως του 22,4% του εργατικού δυναμικού και δημόσιο χρέος 39,3% του ΑΕΠ.
 
Άξια παρατήρησης είναι η περίπτωση της Ελβετίας, που είναι, εκτός "Ε.Ε.". Το 2009, το, κατά κεφαλήν, ΑΕΠ της χώρας αυτής ισοδυναμούσε, με το 160% του αντίστοιχου ΑΕΠ της "Ε.Ε." και έφθανε, στα 58.012,72 €. Το 2017, η ισοδυναμία έφθασε, στο 156% του, κατά κεφαλήν, ΑΕΠ της "Ε.Ε." και έφθασε, στα  55.665,23 €, με ανεργία 3,2% και ένα δημόσιο χρέος, ίσο με 41,8% του ΑΕΠ. 
 
Αν αξίζει, όμως, να παρακολουθήσουμε την πορεία μιας χώρας, αυτή είναι της Τουρκίας, η οποία έχει μείνει έξω από την "Ευρωπαϊκή Ένωση". Η ανάπτυξη της γειτονικής μας χώρας είναι αλματώδης, ακριβώς, επειδή δεν εμποδίστηκε, από τους φραγμούς των οικονομικών και των νομισματικών ενώσεων. Το 2009, το, κατά κεφαλήν, ΑΕΠ της Τουρκίας ισοδυναμούσε, με το 48% του αντίστοιχου ΑΕΠ της "Ε.Ε." και έφθανε, στα 17.403,82 €. Το 2017, η ισοδυναμία έφθασε, στο 67% του, κατά κεφαλήν, ΑΕΠ της "Ε.Ε." και έφθασε, στα  23.907,50 € (όσο και της Ελλάδας, αλλά με μια συντριπτική διαφορά, σε επίπεδο πληθυσμών, η οποία φθάνει, προς το 8, προς 1), με ανεργία 10,9% και ένα, σχετικά, μικρό δημόσιο χρέος, ίσο με 28,3% του ΑΕΠ. 
 
Και η περίπτωση της Τουρκίας δείχνει ότι η "Ευρωπαϊκή Ένωση" και η τοξική ευρωζώνη είναι καταστροφικοί θεσμικοί μηχανισμοί, οι οποίοι πρέπει να διαλυθούν. 
 
Απλά πράγματα...